Przykładowa ekspozycja
Moduł 125 x 200 lub 2 x 125 x 200